ٍ
سیاست

داکترنجیب الله رئیس جمهور وقت افغانستان دریکی از بیانیه های خود خطاب به مردم می گوید که او از” احمد شاه”{مسعود} خواسته است تا به قول وی” با هم به نیویارک ومجمع سالانه سازمان ملل متحد شرکت کنند ویک جا بیانیه رسمی افغانستان در دوقسمت هردو نفر ایراد کنند. این در هنگامی است که داکتر نجیب الله مشی مصالحه ملی را اعلام نموده ومجاهدین وبه خصوص احمد شاه مسعود فرمانده مشهور در نبرد رویاروی با دولت برسرکار افغانستان تحت رهبری داکتر نجیب الله قرار دارند.

داکتر نجیب الله دراین بیانیه به منظور نشان دادن حسن نیت واینکه پس از رفتن نیروهای شوروی از افغانستان به حکومت فراگیر ملی باور دارد، این سخنان را بیان می کند وهمچنان با تاکید می گوید که به “احمد شاه”{ مسعود} پیام فرستاده است که چوکی وزارت دفاع افغانستان خالی است ، بیا ووزارت دفاع افغانستان را برعهده بگیر!هم زمان چندی بعد برادر داکتر نجیب الله ، صدیق الله با خانم خود ثریا بها از سیطره حکومت داکتر نجیب الله فرار وبه احمد شاه مسعود درشمال پناه می برند. خانم بها در کتاب خود روایتی مفصلی از این فرار وچگونگی برخورد داکتر نجیب الله با ایشان وهمچنان احمد شاه مسعود به هنگام اقامت این خانواده در شمال ارایه می کند.اما در کتاب دیگری بنام ” مردی استوار وامیدوار به افق های دور” که به کوشش احمد شاه فرزان وتوریالی غیاثی منتشرشده است به شماری از مصاحبه های احمد شاه مسعود برمی خوریم که با رسانه های خارجی انجام داده است ونویسنده گان این کتاب ، مصاحبه را مکتوب کرده اند. در مصاحبه ای که احمد شاه مسعود باشماری از خبرنگاران خارجی در دوره جنگ با طالبان دارد،از او در مورد داکتر نجیب الله ، رابطه او وچگونگی کشته شدنش توسط طالبان پرسیده می شود. درحالی که داکتر نجیب الله پس از سقوط حکومتش  در دفتر سازمان ملل متحد ودر دوره حکومت مجاهدین ورهبری برهان الدین ربانی زندگی می کرد ولی در هفتم میزان سال 1375 همزمان با سقوط حکومت مجاهدین درکابل وورود طالبان به این شهر، اولین اقدام طالبان بیرون آوردن داکتر نجیب الله از دفتر سازمان ملل متحد ، کشتن او و سپس به دار آویختن جنازه او در چهار راهی آریانای شهر کابل بود. هرچند بسیاری نقش اصلی را به شهنواز تنی وزیر دفاع داکتر نجیب الله می دهند که پس از کودتای ناکام  علیه داکتر نجیب الله به پاکستان فرار کرده بود واکنون در میان طالبان منحیث فرد قدرتمند دوباره به کابل برگشته بود تا انتقام های سیاسی گذشته را به اجرا بگذارد. با این همه احمد شاه مسعود فرمانده فقید در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی دراین مورد توضیح می دهد. احمد شاه مسعود می گوید من با داکتر نجیب الله پیش از ” انقلاب” در کارته پروان شهر کابل همسایه بودیم و نوجوانی های ما در همین از کابل گذشت. مسعود از خاطره ای یاد آوری می کند که جوانان کارته پروان به شمول احمد شاه مسعود وداکتر نجیب الله بازی فوتبال می کنند وروزی این دونفر از سوی دوگروه از جوانان به حیث داور تعیین می شوند. نتیجه داوری احمد شاه مسعود را داکتر نجیب الله نمی پذیرد ودرنتیجه بین آن ها جنگ صورت می گیرد. جوانان دوگروه می شوند، بخشی به طرف داری از داکتر نجیب الله وبخشی به طرف داری از احمد شاه مسعود با استفاده از سنگ بر سر بازی فوتبال با هم جنگ می کنند.احمد شاه مسعود درمصاحبه خود سالها بعد وپس از کشته شدن داکتر نجیب الله می گوید که کسی از تقدیر خبر نبود که ما سالها بعد از جنگ نوجوانی وبه وسیله سنگ برسر بازی فوتبال، چهارده سال به صورت منظم علیه هم جنگ می کنیم. احمد شاه مسعود دراین مصاحبه همچنان تاکید می کند که زمان سقوط کابل به دست طالبان وفرار مجاهدین تحت امر او به سوی شمال او مارشال محمد قسیم فهیم رئیس امنیت ملی وقت افغانستان را نزد داکتر نجیب الله می فرستد با این پیام که ما درحال ترک کابل هستیم ومی توانید همراه ما به پنجشیر بروید. اما داکتر نجیب الله می گوید که در دفتر سازمان ملل متحد می ماند وقصد رفتن ندارد. صرف دو سرباز امنیتی  از احمد شاه مسعود می خواهد . مسعود  اضافه می کند که آن دوسرباز نیز که از نیروهای پنجشیر بودند همراه با داکتر نجیب الله دراین روز کشته شدند. هرچند خانم فتانه نجیب همسر داکتر نجیب الله بعد در رسانه ها این موضوع رد کرد وگفت اگر آنها می خواستند که داکتر نجیب الله آزاد شود در زمان حکومت خود این کار را می کردند اما پاسخ حکومت مجاهدین این بود که این کار به دلیل پیروزی جهاد وجو سیاسی آن روزگار ممکن نبود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا