ٍ
فرهنگ و اندیشه

تجارت فرهاد دریا چیست؟

تجارت فرهاد دریا چیست؟

فرهاد دریا دور تازه ای از فعالیت هایش را در اروپا با عنوان پشتیبانی از “آواز های خفه شده” آغاز کرده است.فعالیت های او دردوسال گذشته پساطالبان بر تلاش وتقلا برای “نه گویی” به وضعیت موجود متمرکز بوده وفعالیت های گسترده ای نیز دراین دوسال به عکس بسیاری داشته است. این بسیاری چنان بسیاری است که سیاسی ها، مدنی ها، رسانه ای ها، روشنفکران واهلم قلم وخورد وبرزگ مملکت خداداد افغانستان را در بر می گیرد. همهء آنانی، -مایانی- که تنها دراین بیست سال از حلال وحرام این مملکت پرورده شدیم واکنون بسیاری از ما در گوشه های امن دنیا از دور تماشا می کنیم که چه برآن سرزمین می رود. ،سرزمینی که درآن همه چیز خفه شده است ووضعیتی آمده که همه مهر خاموشی برلب زده اند.

 آنانی که دراین روز بد باید درکنار افغانستان می بودند بسیار اند، به حجم نماینده گان منتخب وغیر منتخب ملت فکر کنید، به آنانی که بام تا شام تلویزیون ها از دست شان روز نداشت، رنجر های تعقیبی والا ها وهمهء کسانی درآن وقت منت می گذاشتند که “مقامی” برای این کشور ومردم اند. همه با تمام اکت ها وخدم ها وحشم ها انگار باد شدند وبه هوا رفتند ودوباره مردم بیچاره ای مانده اند با تنهایی خود ووحشتی که پیرامون شان قد می کشد وبزرگ می شود. شکستاندن این حجم از وحشت کار همه است.

دریا اما تنها صدایی است که در میانهء این همه بدی وبد بیاری کشوری بنام افغانستان خفه نشده است.او در چهار دههء اخیر ودرتمام طول فعالیت های گسترده هنری وخلاقانه اش همچنان ایستاده است، همچنان آفریده وهمچنان فراتر از موسیقی ، صداهای انسانی را از آدرس خود و بنام این سرزمین درجهان بلند کرده است. موجی از ملامتگران بیکار اما که کاری جز بیکاری وخراب کاری ندارند ، به دریا وهر صدای خرد وبزرگی که دراین وحشت بلند می شود، خرده می گیرند، بی اینکه خودشان کاره ای باشند وکاری برای این جمع وجامعه بکنند.بسیاراند از هنرمندان تا سیاست مداران تا نام آوران مختلف جامعهء افغانستان که انگار پس از آگست 2021  روی خود ترپال کشیده اند. حتا تعدادی درحال لابی برای وحشتی اند که در شریان های این سرزمین جریان دارد. این روزهای سخت از یاد مردم نمی رود، لیست خاموشان ،فهرست لابی گران، لیست فرزندان نیک به یاد این سرزمین خواهد ماند.

فرهاد دریا با خلاقیت ، ابتکار ونوآوری ونو آفرینی فردی خود همچنان می آفریند، همچنان تلاش می کند تا مهربانی  و”انسانیت” را منتشر کند وبا حوصلهء بی مانندی روزانه در شبکه های اجتماعی به موضوعات روز کشور می پردازد وفراتر از هنرخود درکنار مباحث روز افغانستان ایستاده است. تلاش می کند تا حرف نیکی درفضای جامعهء مجازی وطنی منتشر شود. تلاش می کند تا با تکیه بر ارزش های هنر خود راهی به سوی روشنی برای انسان این سرزمین باز کند. این حرفه وکار وتجارت دریاست. تجارتی که هنر ومعنویت وانسان محوری درآن جانمایه ء اصلی است.مردم نیز قدر کار خوب را چه حالا وچه پسان ها می دانند این را نیز مردم می دانند که دراین روز بد کی کجاست وچی می کند وچی نمی کند. روزگار سخت رفتنی است،زمان لاف ها وپتاق ها نیز گذشته است، هرکس کاری می تواند بسم الله کند، این کار به جز کارشکنی درکار های خوب هر کاری می تواند باشد ولو در گذاشتن یک پست در فیس بوک که بتواند با مردمی افتاده در قهقرای تاریخ هم دردی وهم سویی کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا