ٍ
فرهنگ و اندیشه

فطرت ناشناس دوباره تاکید کرد: “کتاب پته خزانه جعلی است”

این یادداشت در پاسخ به واکنش هایی نوشته شده که پس از گفتگوی اخیر او ایجاد شده است

فطرت ناشناس دوباره تاکید کرد: “کتاب پته خزانه جعلی است”

آنچه درپی می آید، به قلم دکتر محمد صادق فطرت ناشناس در برگهء رسمی فیس بوک او نشر گردیده است . این یادداشت در پاسخ به واکنش هایی نوشته شده که پس از گفتگوی اخیر او ایجاد شده است( فارسی تایمز)

چرا در مورد پته خزانه در گذشته و در این برنامهء آقای حبیب هوتکی صحبت کرده ام؟!

داکتر سیاسنگ در گردآوری کتاب «ناشناس ناشناس نیست» از مردم خواسته بود که پرسشهای شان را مطرح کنند. از میان ۴۰۰ سوال، یکی هم موضوع پته خزانهبود. در کشورم چند شخص محدود در زبان پشتو دوکتورا داشته اند که یکی شان من می‌باشم. خواهی نخواهی با این پرسش  اصالت تاریخی پته خزانهبارها مواجه شده ام . نامم صادق فطرت است. وقتی کتاب در مورد من نوشته می‌شد، نمی‌توانستم دروغ بگویم. نظر خود  را آنچه می‌دانستم، گفتم و مورد هجوم جماعتی قرار گرفتم که نه پته خزانهرا خوانده اند و نه از تاریخ و جریانات قدیم و معاصر آگاه اند.

صاحبنظران زبان پشتو چون حقیقت را می‌دانند، در این بحث ‌اشتراک نمی‌کنند و در نهایت چون سلیمان لایق میگویند: «وقت این بحث نبود.» و نمی‌گویند که من درست نیستم.  در میان جماعت کمسواد و خونگرم، شماری قسم خورده اند که حقیقت را نپذیرند؛ شماری  هم تصور می‌کنند یا به ایشان تفهیم شده که من پیر شده ام و  گویا یاوه میگویم.

حبیب هوتکی گردانندهء تلویزیون بهار با من تعهد کرده بود که در برنامه، بحث پته خزانهرا مطرح نسازد و روی موسیقی صحبت کنیم. ولی پرسش دومش، طوری که شاهد بودید، همین بحث بود و  آن دروازهء مسدود را دوباره گشود؛ تا جایی که پرسش کننده های برنامه  هم از قبل تعیین بودند و کلپ های شان برای استدلال آمادهء نشر. یعنی بار دوم این بحث را همان جماعت کم فهم دوباره دامن زدند و من که از پرداختن به آن صرفنظر کرده بودم، دوباره مجبور به استدلال شدم.

گرچه میدانم که سطح آگاهی و دانشم در کجاست و با کی مخاطب استم، ولی چون مردم خود را دوست دارم و سالهای برای همه سطوح مردم سروده و خوانده ام، نمی‌خواهم واکنش های نهایت ابلهانه و عاری از معلومات و جوهر استدلال را هم نادیده بگیرم. از شما هایی که دست به گریبان من انداخته اید، فقط چند پرسش دارم:

 آیا خبر دارید که مطرح ترین چهره های ادبیات زبان پشتو چون خوشحال خټک، رحمان بابا، حمید ماشوخیل، حمزه شنواری، دوست محمد کامل، قلندر مومند و … از آنسوی دیورند میباشند و آیا میدانید که سروده ها و نوشته های ناب اینها برای تثبیت تاریخ زبان و ادبیات پشتو کافیست؟ همانگونه که لندی پشتو نیز ویژه گی و ظرافت و جذابیت این زبان را مطرح می‌سازد و ما نیاز به جعل نداریم.

 آیا پته خزانهرا خوانده اید؟ آیا قلندر مؤمند شاعر و ادبیات شناس مطرح زبان پشتو را می‌شناسید که بزرگترین فرهنگ لغت زبان پشتو «دریاب»  را  که معادل همه آثار تحقیقی پشتو در اینسوی سرحد می‌باشد، گرد آورده  و دهها اثر تحقیقی ادبی  در پشتو دارد و او پته خزانهرا در همان آغاز نشر آن از جانب «پشتو تولنه»  با قاطعیت رد کرد؟! چرا سند اصلی ارایه نشد و چرا دولت افغانستان این سخن  او را ناشنیده گرفت؟

من پته خزانهرا به این چند دلیل نهایت ساده کتاب عصر امروز میخوانم و این جزئیات به تفصیل در کتاب «پته خزانه فی المیزان » بحث شده اند:   کاربرد حرف «ځ»  پشتو که قدامت کمتر از یک قرن دارد و در دوران محمد گل مومند اختراع و رواج یافت، در پته خزانهیی که ادعا شده است بیشتر از ۳۰۰ سال پیش نگاشته شده است، و در رسم الخط پشتو آنسوی مرز حرف «ځ» کاربرد نداشته است، چطور در پته خزانهبه کار رفته بود؟

کاربرد واژه «اتک» (منطقه یی میان پشاور و اسلام آباد). قرار ادعای قلندر مومند، این نام در سالهای اخیر، زمانی که او جوان بود،‌بعد از یک نظرخواهی که او خود در آن اشتراک داشت، بر آن منطقه گذاشته شده است و سابقهء تاریخی چند سده ندارد، چگونه ممکن است که در پته خزانهبیاید؟

هندسهء نوشتاری پټه خزانه: پرگراف نویسی قدامت کمتر از ۳۰۰ سال در زبان نوشتار فارسی، اردو، ترکی و سایر زبان های منطقه دارد و از زبان انگلیسی به ما رسیده است، چطور در این کتاب با محتوای چندین قرن قبل دیده میشود؟

جزئیات فراوانی را قلندر مؤمند بر این کتاب انگشت گذاشته است. من پرداختن بیشتر به این بحث را ضیاع وقت و  برای شما «کوبیدن آب در هاون» می‌پندارم و دیگر نیاز ندارم به آن فکر کنم. به پشتون های عزیز خود می‌گویم که خوشحالم این زبان برای شما این‌قدر مطرح است و آیا میتوانید از خود بپرسید که در آموزش و کار برای آن چقدر خود را مسؤول دانسته اید؟ امیدوارم نسل آینده با روحیه یی پرورش یابد که آنگونه که من در رساندن زبان پشتو به میلیونها فارسی زبان و اهالی دیگر زبانها کوشیده ام، شما در بعد ادبی و علمی آن کوشا باشید تا این زبان همطراز زبانهای منطقه دارای آثار علمی و تحقیقی گردد.

از فرش انسانی تا عرش آسمانی سپاسگزار همه هموطنانم هستم که با  رد  و یا  تائید  من، زبان پشتو را مهم پنداشتند.

محمد صادق فطرت ناشناس

۱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا