ٍ
سیاستجامعه

وحشت طالبان ، کابل به میدان هوایی هجوم می آورد

درپی زمین لرزه ترکیه دولت این کشوراعلام کرد که شماری از شهروندان افغانستان که دراین حادثه جان های شان را ازدست داده اند با هواپیما به کابل انتقال می دهد. هم زمان با نشر این خبر در شهرکابل شایعه ای در پیچید که گویا دولت ترکیه به منظور کمک به زلزله زده گان این کشور شماری از جوانان افغانستان را با دستمزد وبدون پاسپورت وویزا انتقال می دهد. این شایعه موجی از مردم وحشت زده از حاکمیت طالبان را به میدان هوایی کابل کشاند. شایعه آخر های روزهشتم فبروری در شهر کابل پیچید وهم زمان در تاریکی شب هزاران تن از شهروندان کابل به سوی فرودگان این شهر هجوم آوردند. مقام های طالبان ساعاتی بعد اعلام کردند که چنین شایعه ای حقیقت ندارد وبراساس گزارش های منتشر شده وگفته های شاهدان عینی برخورد نیروهای طالبان با مردمی که به میدان هوایی کابل هجوم آورده بودند بسیار خشونت آمیز بوده است.هم زمان فضای شبکه های اجتماعی مملو از ویدیو ها وتصاویری شد که سیلی از مردم روانه به سوی میدان هوایی کابل را نشان می داد. درحالی که شب فرا رسیده بود وتاریکی وترس طالبان نیز وجود داشت، مردمی که به ویژه در یک ونیم سال گذشته با وحشت حکومت طالبان به سر برده اند، به اصطلاح از جان شان سیر آمده وخودرا به میدان هوایی رساندند تا به هر قیمت وسیله ای ولو با کشته شدن خود وکودکان وخانواده شان از زندگی در پای تخت افغانستان، جایی که یک ونیم سال است طالبان حکومت می کنند، رهایی یابند.این هجوم مردم شاید تکرار صحنه هایی بود که با ورود طالبان به کابل شاید برای نخستین بار در تاریخ بشر روی داد. وقتی طالبان وارد کابل شدند، سیل مردم به طرف میدان هوایی برای فرار از حاکمیت طالبان چنان عجیب بود که کمتر در فیلم های هالیوود اتفاق می افتد. تصاویری که از هجوم مردم برای فرار به دنیا مخابره شد، بسیار تکان دهنده بود .  بسیاری از شهروندان افغانستان دراین حوادث جان دادند، زخم برداشند وحتا حوادث نادری مثل نشستن بربال هواپیما وسقوط انسان ها از فراز آسمان کابل اتفاق افتاد. این حادثه اما باعث شد که هواپیماهایی امریکایی که درمیدان هوایی کابل برای انتقال نیروهای نظامی این کشور بودند،شماری از شهروندان وحشت زده از ترس طالبان را انتقال دهند وبه همین دلیل شایعه دوباره در کابل طوری پیچید که دولت ترکیه نیروی جوان افغانستان را فوری برای کمک به زلزله زده گان این کشور انتقال می دهد وبه همین دلیل هزاران خانواده راهی میدان هوایی کابل شدند.

بسیاری براین عقیده هستند که وحشت حاکمیت طالبان به گونه ای است که مردم با کودک وخانواده های شان با وجود تهدید تفنگ طالبان به هر قیمتی می خواهند از زندگی زیرحاکمیت طالبان فرار کنند.

براساس گزارش ها در شش ماه اول حاکمیت طالبان دست کم یک میلیون شهروند افغانستان به صورت غیر قانونی به ایران گریخته اند. دست کم بین دوصد  تا سه صد هزار شهروند این کشور نیز به وسیله ایالات متحده انتقال شده ویا انتقال داده خواهند شد. به عین ترتیب آمار وارقامی دقیقی از شمار شهروندانی که به پاکستان، هند ، آسیای، میانه، اروپا وسایر کشور های گریخته اند  وجود ندارد. در بیش از یک ونیم سال گذشته که طالبان برافغانستان مسلط شدند تا اکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست آنان را به رسمیت نپذیرفته است. آنان با فرمان های عصر حجری هر نوع تحصیل وکار را برای زنان ممنوع قرار داده اند.نظام حکومت داری واقتصاد مملکت کاملا فروپاشیده است . آزادی های اجتماعی به صورت کل از مردم گرفته شده است وفقردر تمامی کشور بیداد می کند تا جایی که مقام های طالبان از جهان خواسته اند تا به خاطر انسانیت به آن ها کمک کنند. درچنین وضعیتی، شایعاتی از این دست مردمی را که از این وضع به ستوه آمده اندبه طرف میدان هوایی کابل کشاند. مردمی که راهی برای فرار پیدا نمی کنند واین موج نارضایتی دیر یا زود به خشم وعصیان در برابر وضع موجود تبدیل خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا