ٍ
جامعه

افزایش اخاذی های طالبان ازراننده گان مسیر کابل تا ولایات مرکزی

طالبان موتر ها را مجبور نموده است که تنها و تنها از ترمینال حاجی بازار گل برای بارگیری کنند.

افزایش اخاذی های طالبان ازراننده گان مسیر کابل تا ولایات مرکزی

گروه طالبان بعد از به قدرت رسیدن، انواع اخاذی ها رابا عنواین مختلف بر عواید ناچیز مردم افغانستان اعمال نموده است. یکی از این اخاذی ها ،گرفتن چندین نوع محصول از موتر های مسافربری مسیر کابل و ولایات مرکزی می باشد.

پیش از به قدرت رسیدن گروه طالبان، موتر های مسافربری ولایات مختلف مانند ولایات غزنی، بامیان، دایکندی، غور و میدان وردک(بهسود) …در ساحات مختلف شهر کابل ایستگاه ها و تیرمینال های جداگانه ای داشتند. رانندگان موتر های هر ولایت، در ساحه ای که بیشتر مردم همان ولایت تجمع داشتند، برای خود ترمینال می ساختند و مسافران خود را از همان ساحات جمع آوری می کردند. اما بعد از به قدرت رسیدن طالبان شخصی بنام حاجی بازارگل که وابسته به گروه طالبان می باشد، زمین خود که در آخرین نقطه شهر کابل قرار دارد، ترمینال ساخته و طالبان تمام موتر های مسافربری ولایات غزنی، بامیان، دایکندی، غور و بهسود را مجبور نموده است که تنها و تنها از این ترمینال برای بارگیری استفاده کنند. یکی از رانندگان مسیر کابل غزنی که نخواست است نام اش گرفته شود میگوید “پسران حاجی بازارگل که همه از اعضای طالبان هستند، زمین خود را که در دورترین نقطه شهر کابل و متصل به میدان وردک می باشد، ترمینال جور نموده و تمامی راننده گان راه کابل_مناطق مرکزی را به زور جریمه و شلاق ،مجبور کرده اند که فقط و فقط از این ترمینال مسافران این ولایات را آورده و برده میتوانند، دیگر حق ندارند که حتی یک نفر از سایر ساحات شهر کابل به مقصد این ولایات بارگیری نمایند.  او افزود که ما مجبور هستیم که با هر بار وارد شدن به این ترمینال مبلغ دوصد افغانی به صاحب تیرمینال، یک صدو پنجاه افغانی به نماینده دولت طالبان، پنجاه افغانی به نماینده انتصابی طالبان برای مسیرمسافربری مناطق مرکزی پرداخت کنیم و هنگام خروج نیز دوباره همین مبالغ را میپردازیم. راننده گان می گویند: اگر مسافر پیدا نشد ناچار شب موتر را در تیرمینال توقف کنیم و برای پارک ماندن موتر در هر شب مبلغ یکصدو هفتاد افغانی مضاف به آنها باید بپردازیم.

 به علت کمبود مسافر همواره یک شب موتر ما در این تیرمینال پارک می ماند بناً در هر بار ورود و خروج از این تیرمینال تحمیلی دولت طالبان ناچار مبلغ بیش از دوازده صد افغانی به آنها پرداخت میکنیم. در حالیکه در دوره دولت قبلی تنها مبلغ پنجاه افغانی از هر بارگیری موتر به نماینده لین میپرداختیم و برای پارک شبانه نیز مبلغ شصت افغانی به صاحب زمین میدادیم.” طالبان برعلاوه این اخاذی از آدرس تیرمینال شان برای لین هزاره جات_کابل در قدم دوم مبلغ صد افغانی در ساحه بنام چوک ارغندی ازراننده گانبرای اعمار سرک اخذ میکنند. در قدم سوم این موتر های مسافربری که از هر ولایت به مقصد کابل مسافر بارگیری میکنند ناچار به نماینده ترافیک آن ولایت مبلغ یکصدوپنجاه افغانی پرداخته و به نماینده عبور و مرور وسایل نقلیه از هر ولایت نیز مبلغ چهار صد افغانی محصول تأدیه نمایند. بر اساس گفته های راننده گان این مسیر ،مبلغ اخذ شده از رفت آمد یک موتر نوع کرولا و فولدر مبلغ یک هزار و دوصد افغانی، موتر نوع تونس بیش از یک هزار چهارصد افغانی، موتر نوع فلان کوچ بیش از یک هزار نه صد افغانی و موتر نوع کاستر به مبلغ دوهزار پنجصد افغانی توسط طالبان و حلقات مرتبط به آنها اخاذی می شود.

در حالی که افزایش قیمت سوخت ماشین آلات در افغانستان و کمبود مسافر به علت مشکلات اقتصادی مردم کاروبار رانندگان این مسیر را به رکود کامل مواجه کرده است. این رانندگان گفتند که ما ناچار کرایه موتر را افزایش داده ایم. مسافران این مسیر به همین پیمانه بیش از رانندگان شکایت می کنند. عبدالله باشنده ولایت بامیان و سخیداد یک تن از مسافران ولایت غزنی به گزارش گر فارسی تایمز گفته اند: قبلا کرایه موتر از شهر بامیان تا شهر کابل فی نفر سه صد افغانی بود اما اکنون تا سرحد شش صد افغانی رسیده است، از ولایت غزنی نیز قبلا کرایه فی نفر دوصد افغانی بود اما اکنون به چهارونیم صد افغانی فی نفر افزایش یافته است. با درنظر داشت بحران روزافزون اقتصادی در افغانستان و مواجه بودن نزدیک به پنجاه درصد از خانواده های افغانستانی با تهدید گرسنگی، دولت طالبان نه تنها برای چاره سازی این وضعیت ناهنجاری کاری نمی کنند بلکه انواع از اخاذی ها را تحت عنواین مختلف بالای مردم افغانستان اعمال میکنند. روز به روز در تعدد این اخاذی ها نیز افزون میگردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا