ٍ
سیاست

جهاد جدید گلب الدین حکمتیار چیست؟!

گلب‌الدین حکمتیار در آستانه هفتاد وپنج سالگی هنوز درکابل درعرصه سیاست حضور دارد، حضوری که دست کم بیش از نیم قرن در عرصه سیاسی ونظامی افغانستان چشمگیر بوده است. شاید کمتر سیاست مداری مانند او در تمامی این فعالیت های نظامی وسیاسی همواره در مقطع مبارزه قرار داشته باشد.حکمتیار در آخرین سخنان خود پس از حمله انتحاری که در بیرون در وازه خانه ومسجدش در کابل صورت گرفت، گفت که « از متعهدین حزب اسلامی می خواهد تا آماده ی یک جهاد دیگر باشند». اما اینکه جهاد جدید حکمتیار وحزب اسلامی او چه می تواند باشد، از کجا شروع می شود ودر برابر کی صورت خواهد گرفت، موضوعی است که در سخنان او درمیان جمعی از نمازگزاران وضاحت نداشت. با اینکه حکمتیار دقیقا از کلمه جنگ وجهاد استفاده کرد وبه اعضای حزب خود گفت که مانند دوران اشغال شوروی باید جهاد دیگری را آغاز کنند، اما مشخص نیست که این جهاد نو او چه تعریفی دارد وچه گونه شکل خواهد گرفت؟ حکمتیار پس از پیروزی مجاهدین در جنگ های داخلی نقش اول راداشت، پس از آن با طالبان میانه نیکی نداشت ودر بیست سال دوره اخیر نیز یکی از مخالفان نظامی دولت بود وعملا در جبهه جنگ حضور داشت. با آنچه او معاهده حکومت کابل می خواند به کابل برگشت وبه فعالیت های سیاسی روی آورد. در آن زمان نیز او از قطع پرداخت هزینه های شکایت کرد که باید از سوی دولت درقبال مصارف او پرداخته می شد ودر سخنرانی اخیر خود نیز از حکومت طالبان شکایت کرد که برق اورا قطع کرده اند ، نگهبانان اورا رخصت کرده اند واو هیچ شکایتی نکرده است. انفجار انتحاری در بیرون دفتر ومحل بود وباش او اما انگار حکمتیار را هشدار باش جدیدی داده است . او گفت که حمله کننده گان انتحاری به هدف کشتن او وجمعی از نمازگزاران مسجد شخصی او،اهل تاجکستان بوده اند و این نکته برای او مهم است که بداند چرا این افراد تاجکستانی بوده اند وتاکید کرد که باید مشخص شود که چرا این افراد از شهروندان افغانستان انتخاب نشده واز تاجکستان انتخاب شده اند با این تاکید به گمان او پس این حمله پیام های جدیدی برای حکمتیار وجود دارد وشاید یکی از علل اصلی ای که او از جهادی جدید سخن می گوید این حمله باشد. او تاکید کرد که بیرق سیاه داعش نیز در میان اجساد به جا مانده از انتحارکننده گان وجود داشته است ولی او نمی خواهد با عجله جریان خاصی را برای سازمان دهی این حمله متهم کند.موضوع اساسی این است که این حکم جهاد حکمتیار به چه اندازه در وضعیت فعلی افغانستان جایی برای حمایت وبحث دارد واصولا این جهاد از طرف کی وبرعلیه کی خواهد بود. بخشی از دلیل نبود جنگ علیه طالبان نیز این می تواند باشد که مردم افغانستان نیم قرنی است درحال جنگ اند وجنگی دیگری نمی تواند برای شان جذاب باشد وهیچ دلیل وانگیزه دینی وسیاسی ای نیز وجود ندارد تا مردم را دوباره مانند زمان شوروی به جبهات جنگ بکشاند. حتا خود حزب اسلامی که حکمتیار رهبری آن را برعهده دارد، حزبی است که به چند پارچه تقسیم شده وعبدالهادی ارغندیوال از اعضای برجسته این حزب ووزیر مالیه در زمان حکومت محمد اشرف غنی ، سالها پیش اقدام به تاسیس حزب اسلامی کرد. حزب اسلامی اکنون دروزارت عدلیه با رهبری ارغندیوال مشروعیت رسمی واداری دارد. نبود راه رو برای حزب اسلامی آقای حکمتیار  وازجانبی مخالفت همزمان او با جبهه مقاومت وطالبان ودرعین حال سابقه ی او درجنگ های داخلی وتنظیمی کابل باعث می شود تا حد اقل های مشروعیت برای او در جهاد جدید وجود نداشته باشد ، مخصوصا اینکه تقریبا هیچ جنگی در فضای موجود از سوی عام مردم افغانستان حمایت نمی شود.دیده شود که در ادامه حکمتیار برای تبین وتشریح دیدگاه خود وحکمی که برای جهاد جدید داده است ، چه خواهد کرد وآیا امکان اینکه او وهواداران احتمالی اش بتوانند جنگی جدید را سازمان دهی وحمایت کنند وجود دارد؟ حکمتیار سیاست مدار کارکشته ای است که در بیش از نیم قرن پیوسته با شکست وناکامی روبرو بوده است وهیچگاه حزب او ودیدگاه او برحکومت در کابل مسلط نشده است. با وجود این او برحضور دوام خود درعرصه سیاسی تاکید دارد وازجایگاه بالایی درمیان مردم سخن می گوید، دیده شود که روند تحولات اخیر حزب اسلامی وشخص آفای حکمتیار را به کجا می برد آیا به جنگی دیگر سوق خواهد داد ویا سرنوشت دیگری برای او رقم خواهد زد؟!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا