ٍ
سیاست

میراث پدر وپسر برای افغانستان

به هر دلیلی وشاید هم از روی ناچاری،برخی تلاش کرده اند تا برای گروه تالبان طیف میانه رویی متصور باشند. ملامحمد یعقوب مجاهد فرزند ملامحمد رهبر پیشین وبنیان گذار گروه تالبان یکی از آنهاست. او که درظاهرا در سال 1369 خورشیدی تولد یافته است، تمامی دوران زندگی خودرا درپاکستان گذرانده است وحتا یک عکس از او درداخل افغانستان وازجمله درحال جنگ با دولت سابق منتشر نشده است. همان گونه  که از پدر مرحوم او یک عکس وجود دارد وحتا عکس دیگری که بنام او مشهور شده را اکنون فرزند از او نمی داند. براساس گزارش ها خانوادهء او هم اکنون نیز درکراچی پاکستان زنده گی می کنند وبنا به روایت حسن عباس درکتاب بازگشت تالبان او حتا پس از عهده داری وزارت دفاع تالبان ، از مقام های پاکستان برای رفتن به خانه اش درکراچی، هواپیما خواسته است. ملا یعقوب مجاهد فرزند رهبرتالبان است که در سال  ۱۳۷۹ خورشیدی فتوای بزرگ‌ترین تندیس‌های بودا و بلندترین مجسمه‌های سنگی در جهان را دربامیان صادر کرد واکنون پس از بیش ازدودهه با تسلط دوباره ء تالبان والی آنها دربامیان از این تصمیم دفاع کرده است.

ملایعقوب مجاهد به تازه گی گفتگوی مفصلی با طلوع نیوز داشت ودرآن به شرح دیدگاه خود وجزییات باورهایش درمورد مسایل افغانستا پرداخت. او دراین مصاحبه ازجمله گفت که خارجی ها وازجمله آمریکایی ها نباید به مسایل فرهنگی ما مداخله کنند. این گفتگو نشان دهنده ء باورهای سختی است که در میان رده های متنوع رژیم تالبان وجود دارد وتوجه به شرح این باورها  اندک امیدی را که شاید برخی به جبر واکراه نسبت به میانه روی وتغییر تالبان دوم داشتند، از بین می برد.

 ملا یعقوب می گوید که پدرش افغانستان را از تجزیه نجات داده است.درعین حال باور او به حکومت همهء شمول نیز این است که چنین حکومتی سفارش خارجی هاست. اودر پاسخ به مجری طلوع نیوز درمورد مواد موافقت نامهء دوحه گفت که مسایل حقوق بشری در این توافق نامه درج نشده است.او هم چنان درمورد اشتراک دیگران درقدرت ومساله ء زنان گفت که دراین موارد نیز این نظر آمریکایی هاست که ما باید آزادی هایی را که آن ها می خواهند از جمله درقسمت حقوق زنان ورسانه ها رعایت کنیم درحالی که ما صرف از شریعت اسلام پیروی می کنیم ومطابق شریعت رفتار ما کاملا صحیح است. او به حکومت داری خود نمرهء صد می دهد درحالی که: در دوسال حکومت آن هارا حتا پاکستان محل زندگی او به رسمیت نشناخته است. سازمان ملل متحد برگسترش فعالیت های القاعده درافغانستان تاکید می کند.

 نه تنها نیمی از جامعه به وسیلهء آنان از کار وآموزش محروم شدند که کل نظام آموزشی کشور به بدویت مجدد سوق داده شده وکل نظام حکومت داری فروپاشیده است. نقض حقوق بشر، استبداد قومی،تبعیض سیستماتیک، آپارتاید جنسی، جرایم جنگی، نابودی اقتصاد کشور،مهاجرت شهروندان افغانستان به صورت گسترده، بخشی از دستاوردهای دوساله این گروه است. سازمان ملل متحد برگسترش فعالیت های القاعده درافغانستان تاکید می کند.نکته دیگری که ملایعقوب به آن اشاره می کند این است که آنان وقتی از فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین در جریان روز خبر شدند، پس از آن تصمیم به حرکت طرف کابل را گرفته اند.وقتی مجری از او سوال می کند که چطور سقوط دولت افغانستان را او به حیث مهم ترین چهره نظامی تالبان رهبری کرده است، چیزی برای گفتن ندارد ،جز اینکه چون دولت وقت افغانستان را آمریکایی ها حمایت می کردند، با خروج آنها دولت به خودی خود سقوط کرد ونیازی به جنگ نبود وبه همین دلیل آنها بدون جنگ برکشور مسلط شدند.

با این همه اینکه طالبان دوم باطالبان اول چی فرقی دارند، سوالی است که افکار عمومی درداخل وخارج به آن درگیر هستند. فرقی که می تواند آن را فتواهای ملاعمر تا دفاع مسوولین کنونی تالبان دید. از بستن مراکز تحصیلی به روی زنان تا نابودی بت های بامیان تا سوق افغانستان به سوی بدویت دیگر.همهء اینها چیزی است که به عنوان میراث ملامحمد عمر رهبر نامعلوم پیشین تالبان به رهبر نامعلوم وتک عکسی کنونی آنها وفرزند کراچی نشین او رسیده است وهم چنان با شدت وحدت از سوی تالبان دوم دنبال می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا