ٍ
America آمريكا

شهروندان افغانستان درآمریکا وچالش کریدیت بانکی

داشتن کریدیت در بسیاری معاملات مالی در امریکا نیاز حتمی است. اگر شما تصمیم خرید خانه، موتر یا حتا کرایه کردن خانه رادارید، نیاز است که از کریدیت خوب برخوردار باشید. در رابطه به پرسش خواننده گان خانه نو با سام فراگ، متخصص مالک کسب وکار در بانک امریکا صحبت کرده ایم. وی دراین گفت وگو به مواردمهمی که نیاز است هر دارنده کریدیت کارت آن را بداند، اشاره کرده است. فراگ می گوید که در مرحلهء اول، هنگامی که شما برای کریدیت کارت درخواست می دهید، بانک سطح درآمد ماهیانه شمارا می سنجد و براساس آن برای شما کریدیت یا مقدار معین پول می دهد. وی افزود که خوب است هر دارنده کریدیدت کارت در هرماه ۳۵ درصد کریدیت خود را مصرف کند و پس در آخر ماه آن را به حساب خود برگرداند. این متخصص مالی اشاره کرد که شما در بیش تر موارد برای پرداخت پول از کریدیت کارت استفاده کرده می توانید. وی در رابطه به این که چطور در فرصت کم کریدیت بهتر بسازیم گفت که باید در جریان هر ماه از کریدیت کارت خوداستفاده کنید، یعنی به یک شکلی که معلوم شود کریدیت کارت تان فعال است. در ضمن پرداخت پول در روز مشخصش،یکی دیگر از مواردی است که در قسمت ساختن کریدیت همکاری می کند. سام فراگ اشاره کرد که کریدیت از نمبر یک شروع تا به۸۵۰ می رسد. نمره کریدیت میان ۳۰۰ تا ۵۸۰ ضعیف گفته می شود. همین طور نمره کریدیت میان ۵۸۰ تا ۶۷۰ نگران کننده دانسته می شود. نمره کریدیت بین ۶۷۰ تا ۷۴۰ خوب است.

خوب ترین نمره کریدیت بین ۷۴۰ تا ۸۰۰ است. در کنار این، نمره استثنا میان ۸۰۰ تا ۸۵۰ است. تا رسیدن به نمره خوب حداقل یک سال وقت و فعالیت منظم نیاز است. فرک تصریح کرد که باکریدیت خوب شما واجد شرایط دریافت قرضه از بانک می شوید ومی توانید که برای خرید خانه و موتر اقدام کنید. وی اشاره کرد که

نمره کریدیت در جریان دو ماه اول قابل دید نیست و بانک پس ازماه دوم شروع به نمره دادن در رابطه کریدیت کارت تان می کند.سام فراگ تاکید کرد، در صورتی که پول بانک را در وقت معین آن نپردازید، نمره کردیدت تان کم می شود و هم چنان بانک بابت تاخیر از شما پول بیش تری می گیرد.. وی یادآور شد، در صورتی که

شما پول نقد از کریدیت کارت خود بکشید، نیز بانک یک مقدارهزینه روی شما تحمیل می کند. با این حال در صورتی که شما کریدیت کارت خود را به صورت درست مدیریت کنید، در بسیاری معاملات مالی دیگر مشکلی نخواهید داشت. در حال حاضر حتا اگرشما دنبال خانه کرایی نیز باشید، صاحب خانه خواستار نمره کریدیت تان می شود، تا مطمین شود که از کریدیت خوبی برخورداراستید./ خانه نو؛ سرویس خبری برای شهروندان افغانستان در مینه سوتا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا