ٍ
رویدادها

افزایش حاصل آلو گیلاس در غزنه

امسال حاصلات میوه گیلاس در ولایت غزنی برای کشاورزان این ولایت رضایت بخش است.

کشاورزان ولایت غزنی در سالهای اخیر به غرس نوعی از باغ های گیلاس که بنام گیلاس ایرانی شناخته میشود رو آورده اند. در این سالها کاشت این نوع درختان در این ولایت افزایش یافته و کشاورزان زمین های خود را به مقصد غرس درخت گیلاس از موجودیت سایر نباتات پاکسازی کرده اند. در مناطق آروز، قرباغی و اسفندی که از مروبوطات مرکز این ولایت به شمار میرود اکثریت کشاورزان اراضی زیاد از زمین های کشاورزی شان را برای غرس درختان گیلاس اختصاص داده و بیشتر به نحو کشاورزی که در ایران معمول است به مراقبت از این نوع درختان میپردازند. چند تن از این کشاورزان که محصولات شان را به مقصد فروش خود به شهر کابل آورده اند میگویند که امسال نسبت به هر سال دیگر حاصلات میوه گیلاس در باغ شان زیاد می باشد. نورمحمد که یکی از این کشاورزان می باشد میگوید که ” هشت سال پیش بنابر توصیه یکی از همسایه های ام چندین نهال از درخت گیلاس ایرانی را در باغ ام غرس کردم هرچند نسبت به درختان گیلاس از سایر درختان که در باغ ام موجود است با دقت بیشتر نگهداری میکنم اما حاصلات گیلاس به مراتب بیشتر از سایر آنها است. در ضمن ارزش میوه گیلاس نیز در بازار های داخلی افغانستان نسبت به سایر میوه های که در باغ من وجود دارد بیش تر است.”  آصف یکی دیگر از کشاورزان می باشد که محصولات میوه گیلاس خود را به مارکیت میوه فروشی شهر کابل برای فروش آورده است. وی میگوید ” از چندین سال بدینسو غرس درختان گیلاس ایرانی در ولایت غزنی مروج شده است. من نیز چندین سال میشود که از فروش این میوه عاید خوب بدست آورده ام. بنابر آن سال به سال درختان بیش تر از درخت گیلاس در باغ ام غرس میکنم. امسال حاصلات گیلاس ام نسبت به سالهای قبل بیشتر بوده و ارزش آن در مارکیت نیز رضایت بخش است.”

با در نظرداشت موارد یاد شده میتوان به این نتیجه رسید که ایجاد تحول و تغییر در نوعیت نباتات کشاورزی و چگونگی کاشتن آنها با استفاده از تجارت کشور های نسبتا توسعه یافته که از نظر اقلیمی با افغانستان مشابهت دارد میتواند برای افزایش عاید ناشی از فراورده های کشاورزی برای کشاورزان افغانستان کمک کند. استفاده از اینگونه تجارب میتواند تا اندازه نحوه کشاورزی افغانستان را از کشاورزی سنتی و تک محصولی به سوی کشاورزی صنعتی و چندین محصولی سوق دهد. تا اینکه با استفاده از مزیت تنوع کارایی محصولات کشاورزی اقتصاد خانوار های کشاورز در افغانستان بهبود یابد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا