ٍ
فرهنگ و اندیشه

آیا احمد ولی یک آواز خوان هشتاد و سه ساله هندوستانی است؟!

احمد ولی آواز خوان برجسته کشور از نسلی از آوازخوانان ماندگاری است که طی نیم قرن گذشته همچنان در صدر توجه مردم بوده اند. او از گروهی از آواز خوانان آماتوری است که در دهه چهل خورشیدی در کابل درخشیدند. او احمد ظاهر ، ناشناس، ظاهر هویدا ، هنگامه، مهوش … وشمار دیگراز هنرمندان در این عصر خوش درخشیدند وبه عنوان جوانان نوگرا در عرصه موسیقی به اوج شهرت ومحبویت درمیان مردم افغانستان وفراتر از آن در میان کشورهایی فارسی زبان رسیدند. احمد ولی از خواننده گان پرکار رادیو افغانستان در دهه های چهل وپنجاه خورشیدی درافغانستان بود. همزمان با اشغال افغانستان توسط شوروی از کشور خارج شد وتقریبا در چهار دهه اخیر همچنان با کثرت وتنوع به تولید آهنگ های بسیار پرداخته  وهمچنان شنونده گان ومخاطبان خودرا حفظ کرده است. احمد ولی هم در آماتور وهم درغزل یکی از سرآمد ترین آواز خوانان یک قرن اخیر درافغانستان است. او با سرتاج موسیقی افغانستان مرحوم استاد سرآهنگ فقید وشماری از برجستگان موسیقی افغانستان از جمله احمد ظاهر، هنگامه، ظاهر وهویدا دیگران نیز خوانده است. احمد ولی ازسالهای اشغال افغانستان توسط شوروی بدینسو در امریکا بسر می برد وهمچنان به سلسله برگزاری کنسرت های خود در شهر های مختلف ایالات متحده واروپا وکشورهای دیگر ادامه مید هد. احمد ولی در یکی دو دهه اخیر بیشتر به غزل کلاسیک افغانستان رجوع کرده ودراین شیوه یکی از صداهای ماندگار موسیقی افغانستان است. او همواره گفته است که سعی دارد موسیقی اصیل افغانستان وبه ویژه شیوه غزل سرایی کلاسیک همچنان حفظ شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا