ٍ
America آمريكا

اسلام در امريکا

ایالات متحده امریکا کشوری است که بنیاد جامعه را درآن مهاجران تشکیل  می دهند ، جامعه مسلمان مقیم این کشور نیز به عنوان بخشی از جمعیت  ودارای دین، فرهنگ ومعنویت متفاوت ،جزو جامعه چند رنگه، متکثر ومتفاوت امریکاست. رقم مسلمانان مقیم امریکا بین هفت تا نه میلیون عنوان شده است وآخرین بار بارک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا در یکی  از سخنرانی های خود درسال2009 این رقم را هفت میلیون عنوان کرده بود که به هر روی چیزی بیش از دو درصد جامعه ایالات متحده امریکا را تشکیل می دهد.رئیس جمهور دوایت آیزنهاور نخستین ریئس جمهور ایالات متحده بود که درمراسم بهره برداری از ساختمان مرکز اسلامی در واشنگتن درسال 1957 شرکت کرد ودر مسجد سخنرانی کرد. او وهمسرش پیش از ورود به مسجد کفش های خودرا از پا درآوردند.اقدامی که درآن زمان تیتر نخست نیویارک تایمز شد.آیزنهاور که خود جنرال ارتش بود در خسنان خود به کرات از مسلمانان در ارتش ایالات متحده  یاد آور شده وبه اسلام استناد کرد.او یاد آور شد که آمریکا اگر می خواهد مورد احترام همه باشد باید از حقوقی مانند آزادی مذهب دفاع کند.

در ایالات متحده آمریکا بنا به گزارش ها تا سال 2002 بیش از هزار ودوصد مسجد رسمی وجود داشته است.از این تعداد بیش از دوصد مسجد در کالیفرنیا وسپس نیویارک قرار دارد.بیش از بیست درصد این مساجد ک دارای مکاتب در سطوح مختلف  وتمام وقت می باشند. از این میان برخی از مساجد ومراکز اسلامی در امریکا ازجمله مرکز فرهنگی اسلامی نیویورک دارای سبک معماری قابل توجهی هستند.

با این همه زندگی در کشور دوم برای مسلمانان خالی از چالش ومشکلات نبوده است. بخشی از این مشکلات بر می گردد به حوادث ، روی داد ها ونگرش شماری از کشورها ، سازمان ها وشخصیت های اسلامی نسبت به جامعه غربی وجهان امروز و اتفاقات ناشی از دیدگاه تند روانه نسبت به سایر انسان ها ، کشورها، فرهنگ ها وادیان که از دیدگاه مسلمانان افراطی یا افراط در نگرش اسلامی منشا می گرفته است.

بخش دیگر بر می گردد به عدم شناخت دوسویه از مسلمانان وجامعه میزبان  ، درحالی که  درکشوری مانند امریکا با اکثریت مهاجر ودارای مذاهب وقومیت ها وزبان ها وپیشینه های متنوع ومختلف، زمینه برای زندگی مسلمانان با حفظ شعایر اسلامی وآزادی مذهبی مهیا بوده است. به همین دلیل بخشی دیگر بر می گردد به جوامع مسلمان در سراسر آمریکا و نهاد ها وتجمعات گوناگونی محلی وایالتی تا زمینه تعامل وسازگاری هرچه بیشتری را فراهم کنند. درعین حال بخش دیگر بر میگردد به این که خانواد های مسلمان  چی گونه بتوانند از جامعه ای نو که درآن قرار گرفته اند آگاهی پیدا کنند وبه ویژه زمینه تعامل وپذیرش خود ونسل های بعدی خودرا دراین جامعه متکثر مهیا کنند.فعالیت های جمعی جامعه مسلمان مقیم امریکا در سراسر ایالات متحده بیشتر روی این نکته متمر کز بوده است تا چی گونه جامعه مسلمان بتواند هم شعایر ومسایل دینی ومذهبی خودرا حفظ کند وهم از رهگذر تعامل به ویژه برای افراد وخانواده هایی که تازه به این جامعه جدید می پیوندند،تلاش های دینی وفرهنگی نمایند.با این همه در عصر اطلاعات وانترنیت امکان آگاهی وبرخورداری از ریشه های مذهبی ودرعین حال شناخت، تعامل وهم سویی با جامعه جدید هرچه سهل تر وساده تر شده است. به خصوص اینکه جامعه مسلمان مقیم امریکا به صورت افراد وخانواده های تازه آمده بتوانند آگاهی بیشتری در مورد جامعه متفاوت،چند رنگه، دارای انواع مذاهب وقومیت ها وملیت ها بیابند وهمچنان از اصول وقوانین کشوری آگاه شوند که کشور دوم شان است . کشوری که می توانند درآن با حفظ هویت خود به جمع بزرگ تر وبه جمعیتی سه صد وپنجاه میلیونی کشوری پیوند پیدا کنند که حفظ هویت ها وازجمله هویت وقوانین جمعی بخش مهمی از قوانین ازجمله قانون اساسی وفرهنگ اجتماعی آن است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا