ٍ
قلمرو فارسی

روایت زنان افغانستان از سقوط کابل منتشرشد

«آزادی صدای زنانه دارد» کتابی است که به تازه گی به کوشش آصف سلطان زاده وزینب انتظار منتشر شده است.

«آزادی صدای زنانه دارد» کتابی است که به تازه گی به کوشش آصف سلطان زاده وزینب انتظار منتشر شده است. این کتاب دربرگیرنده روایت هایی سی وشش زن افغانستان پیرامون حوادث مربوط به سقوط کابل به دست طالبان وتسلط آن ها برکل افغانستان می باشد. درمقدمهء این کتاب آمده است که«به طور قطع باور دارم که زنان در دنیا سکان تغییرات سیاسی و فرهنگی را به دست گرفته‌اند و زنان افغانستان نیز این مهم را در سرزمینی با فرهنگ مردانه و به شدت محافظه‌کار و مقاوم در برابر تغییر به عهده می‌گیرند. مردان دنیا خسته از کار در اتاق‌های فکر سیاست جهانی و گمشده در پیچ و خم دیپلماسی میان کشورها، از یافتن راه حل مشکلات بشری مایوس شده‌اند. جنگ می‌آفرینند و از مدیریت آن ناتوان می‌شوند. از این پس تحولات و انقلاب‌ها را زنان رقم خواهند زد و صدای آزادی این بار زنانه است»

هم چنان درپشتی این کتاب آمده است:

آن زمان که عده ای از مردم در شوک معامله ی کشورهای غرب با طالبان که به سلطه ی مجدد طالبان بر مردم افغانستان انجامید قرار داشتند و تعداد دیگری از فرط نومیدی از این که تاریخ اندوهبار بار دیگر تکرار میگردید منتظر بودند که همان بشود که در سرنوشتشان بود کسی انتظار نداشت که این بار زنها قیام کنند و برافرازندهی علم دادخواهی .باشند آنها خواهان حقوق از دست رفته و برابری هرگز به دست نیامدهی خویش از زن ستیزترین و خشن ترین دولت افغانی هستند. روزگار دشواری است زیرا افغانستان و حوادث آن دیگر مورد توجه خبرهای دنیا نیست و زنهای افغان در آوردگاه خیابانها در برابر سرکوب طالبان تنها مانده اند. صدای شان به مخاطبی نمی رسد. شنیده نشدن صدای زنهای افغان در راستای خواسته طالبان است که صدای زن را حرام میدانند در این مجموعه ۳۶ روایت از زنهای معترضی را که در خیابان های شهرهای مختلف افغانستان در طلب کار زندگی و آزادی بر آمده اند گرد آورده ایم با این امید که آزادی خواهی زنان افغان شناخته و درک شود آزادی این بار صدای زنانه دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا